Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van toepassing, ook op schoonheidsverzorging. Op verzoek informeert de schoonheidsspecialist de cliënt over haar/zijn rechten uit hoofde van de Wet. Hieronder zijn die rechten op hoofdlijnen opgesomd Het belangrijkste onderwerp van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat Perfect Skin & Beauty ‘goede zorg’ verlenen. Dat wil zeggen: zorg die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en veilig dient te zijn, afgestemd op uw reële behoefte. Wij handelen daarbij in overeenstemming met de op ons rustende verantwoordelijkheid en de geldende professionele standaarden waarbij uw rechten zorgvuldig in acht worden genomen en u met respect wordt behandeld. Perfect Skin & Beauty is een schoonheidssalon die professionaliteit, betrouwbaarheid, gastvrijheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij stellen het op prijs als u tevreden bent over onze dienstverlening. Maar ook als u dat niet bent horen wij dat graag. Daarom bestaat er een klachtenprocedure. Doel van deze procedure is natuurlijk in de eerste plaats om u de gelegenheid te geven uw klacht aan ons kenbaar te maken en de verzekering dat deze op de goede plaats terecht komt zodat kan worden gekeken of er een oplossing mogelijk is. Daarnaast is de klachtenprocedure voor ons een belangrijk instrument om knelpunten te signaleren, de kwaliteit van onze dienstverlening te meten en deze verder te verbeteren. Uw klacht wordt dus door ons op prijs gesteld!

Wij informeren u dan ook graag over:

 • het feit dat wij een cliëntenkaart aanleggen en daar uw persoonsgegevens noteren;
 • het informed consent en het intakegesprek en vragen u die te ondertekenen waarmee u ons tevens toestemming geeft voor de registratie van die persoonsgegevens en verdere noodzakelijke gegevens ten behoeve van de behandeling;
 • onze tarieven van de behandeling;
 • het behandelplan, dat wij in overleg met u opstellen;
 • de producten en de eventuele apparatuur die wij bij de behandeling toepassen en met welk doel;
 • de te behalen resultaten en bij de afronding van de behandeling vragen wij u of u tevreden bent (waarvan wij een aantekening maken op uw cliëntenkaart);
 • onze leveringsvoorwaarden en overhandigen u graag een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden.

Op uw verzoek geven wij u graag aanvullende informatie over de aangeboden behandeling (kwaliteit, cliëntervaringen en eventueel bewezen werkzaamheid). Als u een klacht heeft over de behandeling of er is sprake van een incident, dan maken wij daarvan een aantekening in een intern register.

Waar kan een klacht over gaan?

Er zijn geen beperkingen: een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening. Enkele voorbeelden:

 • U vindt onze informatie (zoals onze website, een van onze brochures of toelichtingen, schriftelijk of mondeling verstrekte informatie) onjuist of onvolledig.
 • U vindt onze bereikbaarheid onvoldoende.
 • U vindt onze dienstverlening niet snel of goed genoeg.
 • U vindt dat een van onze medewerkers u niet correct heeft behandeld.
 • U vindt dat de behandeling die u heeft ondergaan niet goed is uitgevoerd
 • Etc.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. De makkelijkste manier om een klacht in te dienen is door een mail naar ons te sturen. Ons e-mail adres is: wendy@perfectskinenbeauty.nl Maar het kan natuurlijk ook per post: Perfect Skin & Beauty t.a.v. de Klachtencommissie Vierakkerstraat 40, 6851 BG Huissen. Er zijn geen vormvereisten voor het indienen van een klacht. Het enige dat belangrijk is dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en uw gegevens vermeldt. Overigens gaan wij ervan uit dat u, voordat u een klacht indient, eerst heeft geprobeerd het probleem op te lossen met een van onze medewerkers. Wij zullen ons uiterste best doen om de klacht direct met u op te lossen terwijl u nog bij ons in de onderneming bent of direct als we uw klacht ontvangen. Lukt dat niet, dan verwijzen wij u naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie schoonheidsverzorging ANBOS en u kunt gratis gebruik maken van de daar werkzame klachtenfunctionaris, bereikbaar onder telefoonnummer: 0900-1934. Als de mediation door de klachtenfunctionaris mislukt, wordt u door de klachtenfunctionaris geholpen met het indienen van uw klacht bij een erkende Geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij ANBOS en voor u is dat de Geschillencommissie Consumentenzaken te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl) De klachten die worden gemeld worden bij binnen de salon geregistreerd en bijgehouden. Zodat de beautysalon ten alle tijden aan de klachten kan werken en zo aan verbetering kan werken. Wanneer de klacht helemaal is afgerond zorgt de beautysalon ervoor dat desbetreffende klacht niet meer voor zal komen.

KvK: 72112212

BTW: NL001685276B91

Anbos 27693

Skinregister: SKIN-200043

Openingstijden
Ma, ZoGesloten
Di, Wo, Do09:00 - 21:00
Vr.09:00 - 18:00
Za.09:00 - 17:00

We behandelen alleen op afspraak. Onze salon is rolstoeltoegankelijk. Parkeren is kosteloos en op 2 min. loopafstand.

Boek nu